Ana Sayfa GÜNDEM, POLİTİKA 17.10.2016 1398 Görüntüleme

İşte Akp’nin Başkanlık Sistemi Teklifi! Haber Analiz!

15 Temmuz Fetö darbe girişiminden sonra kapanan Başkanlık tartışmasını sırf koltuğunu korumak için yeniden açan MHP genel başkanı Bahçeli’nin gündeme getirdiği Başkanlık sisteminin ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Erdoğan’ın Başkanlık teklifinin ayrıntıları şu şekilde:

– 40 yaşında ve üniversite mezunu olacak
 
– Siyasi Partiler ya da en az 100 bin kişi tarafından aday gösterilecek
 
– 5 yıllığına ve en fazla iki dönem seçilebilecek
 
– İki turlu yapılacak seçimde yardımcıları da belirlenecek
 
– Başkan ve Meclis’in karşılıklı feshi olmayacak
 
15 MADDEDE YENİ SİSTEM
 
1. 550 VEKİL
 
TBMM 550 milletvekilinden oluşacak. 18 yaşını dolduran ilköğretim mezunu her vatandaş milletvekili seçilebilecek. Milletvekilleri, yasama dokunulmazlığına sahip olacaklar.
 
2. BÜTÇEYE ONAY
 
TBMM, bütçeleri onaylayacak. Hükümetten gelen tasarılar yerine kanunlar, ‘teklif’ olarak milletvekilleri tarafından verilecek.
 
3. VETO YETKİSİ
 
TBMM’den geçen kanunlar, Başkan tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Başkanın, kanunları veto etme hakkı olacak. Ancak Bütçe kanunlarını veto yetkisi bulunmayacak. Savaş ilanına TBMM karar verecek. Başkan da, ani bir silahlı saldırı olması halinde silahlı kuvvetlerin derhal kullanılmasına karar verebilecek.
 
4. 40 YAŞ ŞARTI
 
Başkan, TBMM’ye olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Başkan, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilecek. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilecek.
 
5. NASIL ADAY OLACAK?
 
Başkanlığa son genel     seçimde en az yüzde beş oranında oy almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin vatandaş aday gösterebilecek.
 
6. 60 GÜN KALA SEÇİM
 
Başkanın görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde seçime gidilecek. Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olacak. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olacak.
 
7. İKİNCİ ADAY KATILMAZSA
 
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde yapılacak oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Başkan seçilmiş olacak.
 
8. ANAYASA MAHKEMESİ’NE DAVA
 
Başkan, gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapabilecek. Kanunlar ve TBMM İçtüzüğüyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilecek.
 
9. BAŞKANLIK KARARNAMESİ
 
Başkan, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilecek. Başkan, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecek. Başkan hakkında, kişisel ya da göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşüp gizli oyla karara bağlayacak.
 
10. YARDIMCISI DA SEÇİLECEK
 
Başkan seçilenin oy pusulasında Başkan Yardımcısı adayı olarak yer alan kişi Başkanın seçildiği anda Başkan Yardımcılığına seçilmiş olacak. Başkanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçimlere kadar kalan sürede Başkan Yardımcısı Başkanın yerine görev yapacak ve Başkanlık yetkilerini kullanacak. Bakanlar,  Başkan tarafından atanacak ve görevden alınacak. Her bakan, Başkana karşı sorumlu olacak. Bakanlar milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tâbi olacaklar ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacaklar. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı Başkanlık kararnamesi ile düzenlenecek.
 
11. YEDEK MİLLET VEKİLLİĞİ
 
Siyasi partilerin seçim çevrelerindeki milletvekili aday listelerinde bulunup da seçilemeyen adaylar bulundukları sıra esas alınarak yedek milletvekili sayılacaklar. Milletvekilliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler öncelikle o seçim çevresindeki asıl aday listesinde bulunup da seçilemeyen yedek milletvekilleri ile doldurulacak.
 
12. BAŞKANLIK YEMİNİ
 
Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken “İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma andiçerim” şeklinde yemin edecekler.
 
13. FESİH METİNDENÇIKARILDI
 
AK Parti’nin önerisinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi” başlığıyla düzenlenen maddede, “TBMM veya Başkan tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilir” hükmü getiriliyordu. AK Parti’de, başkanlıkla ilgili pakete ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde “karşılıklı fesih” imkanı getiren bu maddenin metinden çıkartılması benimsendi. Madde, başkan ya da TBMM’den herhangi birinin “seçim” kararı alması durumunda diğerinin seçimlerinin yenilenmesini de öngörüyordu.
 
14. BAŞKOMUTAN
 
TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilecek. Bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilecek. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân edebilecek ve sıkıyönetim veya olağanüstü hal kararnamesi çıkarabilecek.
 
15. YÜRÜTMENİN BAŞI
 
Başkan Devletin ve yürütmenin başı olacak. Yürütme yetkisi Başkana ait olacak. Başkan, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil edecek, Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetecek. Başkan, yürütmenin başı olarak genel/(iç ve dış) siyaseti yürütecek.
 
Kaynak: Star Gazetesi
 
HABER ANALİZ:
 
BAHÇELİ ALDIĞI GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR!
Akp’nin Erdoğan teklifine göre dar bölgeli seçim sistemi geliyor. Bu da Mhp’nin bitişi demektir. Bahçeli kendisine amirleri tarafından verilen son görevini yani Mhp’yi yok edip Erdoğan’ı Başkan yapmayı yerine getiriyor. Dar bölgeli seçim sistemi 2 turla yapılır. 2 tura kalan 2 parti 2.turda yarışır. Bu da Akp ve Chp demektir. Mhp’nin yok oluş fermanını Bahçeli kendi eliyle hazırlıyor. 2 partili sisteme giderken Bahçeli’nin Mhp’yi yok etmek görevini aldığı artık tartışılmaz bir olgu haline geldi. Mhp yönetimi değişsin diyen Mhp tabanı ve Mhp genel başkan adaylarının çabalarında haklı oldukları artık gün yüzüne çıktı.
 
SARAY’IN BAŞKANLIK DAYATMASI TEKLİFİ!
Akp’nin de başının belası olan Saray’ın başkanlık dayatması artık Akp diye parti ortada kalmadığını gösterdi. Tek adam var o da Erdoğan! Meclisi fes etmeme yetkisi tıpkı 2010 referandumundaki bazı makyajlar gibi bu anayasa referandumunda da makyaj olacaktır. Erdoğan’ın tek adam dayatması diktatöryal eğilimlerin hukuki zemine oturacağını gösteriyor. Tüm devlet kurumlarını tek adama bağlamanın bedelini Türkiye Cumhuriyeti devleti ağır ödeyecektir.
 
DAR BÖLGELİ SEÇİM SİSTEMİ VE EYALETLEŞME!
Dar bölgeli seçim sisteminde Mhp’nin yok olacağını belirtmiştim. Ama hdpkk ne olacak? Doğu ve Güneydoğu’da iki parti kalacak 2 tura. Ve sonucunda hdpkk Doğu’yu ve G.Doğu’yu süpürecek. Bunun sonucunda pkknın ve hdpnin özerklik taleplerine Erdoğan 2.çözüm sürecini başlatıp seçilmiş valiler ile karşılık verecek. Bu da Türkiye’nin bölünmesine neden olacak. Dar bölgeli seçim sistemi Mhp’ye dinamit koyduğu gibi Türkiye’nin bölünmesine de hizmet edecektir.
 
BAŞKANLIK KARARNAMELERİ VE DİKTATÖRLEŞME!
Ohal döneminde sorgusuz sualsiz çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini herkes bilir. Fetö ile alakası olmayan medyanın kapanmasını de herkes bilir. Ve yüzlerce yıllık ecdat yadigarı askeri okulların kapanmasını da. Başkan Erdoğan olacağı için Mecliste de onun gücü olacaktır. Çünkü dar bölgeli seçim sisteminde 2.turda Akp ve Chp yarışında kesinlikle yüzde 60 ile Akp kazanır. Ve sonrasında bu diktatörleşmeyi getirecektir. Tsk, Erdoğan’a bağlanacağı için muhalif şehirlere İzmir ve Adana gibi Erdoğan emri ile bombalar yağdırılabilir. Gezi olayları benzeri bir kalkışmada veya direnişte polisin yetmediği yerde askeriyeyi devreye sokup ve sonucunda bombalar konuşabilir. İç Savaş ve NATO müdahalesi olabilir. Başkanlık sistemi dayatması budur.
 
BAŞKANIN TBMM’DEN ÇIKAN YASAYI VETO YETKİSİ!
Başkan yani Erdoğan’ın TBMM’nin üstünde bir güç verilip yasaları ret etmesi tam bir diktatöryal eğilimin göstergesi olacaktır. Meclisin üstünde Başkanın daha güçlü olması Millet iradesini yok saymaktır. TBMM’yi adeta Başkanın yani Erdoğan’ın danışma meclisi yapmaktır. Muhalefeti pasifize etmek Saray yönetimindeki Erdoğan’ı güçlendirmek Meclis iradesini yok saymaktır. Akp’nin ve Saray’ın hep söylediği Milli İradeyi yok saymaktır. Akıllara şu soru geliyor: Başkan seçimle geliyor da TBMM uzaydaki oylar ile mi geliyor? Diktatörleşme eğilimlerinin tavan yapmasına katkı sağlayacak adımdır bu.
 
HABER ANALİZ KAYNAĞI: ALAADDİN HABER

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

xxx izle porno bedava porno Alexis Texas Asa Akira Riley Reid Kendra Lust Peta Jensen Jada Stevens Mia Khalifa